Cookie- og privatlivspolitik

1. EJEROPLYSNINGER

Firmaet Gram Clean Air A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, dvs. EU-Persondataforordningen 2016/679.

Dette website udbydes af:

Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev
6500 Vojens
+45 74 52 30 75
info@gramcleanair.com

 

2. COOKIES

Gram Clean Air A/S anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for, at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

 

 

3. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles for at gøre vores service bedre, og for at sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af gramcleanair.com. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser.

3.1 Hvilke personoplysninger registreres 
Vi indsamler personoplysninger, som du giver os ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Til dette formål indsamles oplysninger om navn, firmanavn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer og dine angivne interesser, f.eks. vedr. kursustilbud.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Desuden slettes de, hvis du ønsker det, eller hvis du fratræder den stilling, som du var oprettet i som kunde.

Gram Clean Air’s nyhedsbreve udsendes via marketing-systemet Mailchimp, som er ejet af The Rocket Science Group LTD (hjemmehørende i Atlanta, GA 30308 USA). Mailchimp er dermed databehandler for Gram Clean air A/S, og der er derfor indgået en databehandleraftale, som er i compliance med EU-Persondataforordningen 2016/679.

3.2 Kontakt vedr. personoplysninger 
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Dette samtykke kan du til enhver tid tilbagekalde ved at kontakte os.

Alle personer, der registrerer sig via vores hjemmeside www.gramcleanair.com, skal aktivt give samtykke til, at Gram Clean Air A/S behandler deres persondata. Dette sker ved, at der efter indberetning af data popper en tjekboks op, som skal markeres. Denne tjekboks indeholder et link til privatlivspolitikken.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Gram Clean Air A/S, skal du rette henvendelse på info@gramcleanair.com eller telefon +45 74 52 30 75. Er der registreret forkerte data, eller ønsker du dine data slettet, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i EU-Persondataforordningen 2016/679.

Eventuel klage kan indgives til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed.

3.3 Beskyttelse af personoplysninger 
Ifølge EU-Persondataforordningen 2016/679 skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

3.4 Oplysningspligt - kunder/leverandører 

Behandling af persondata i tilknytning til samhandel

Når du er kunde hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Gram Clean Air A/S

Lysbjergvej 10, Hammelev

DK-6500 Vojens

CVR-nr. DK 36831812

Tlf. +45 74523075

E-mail: info@gramcleanair.com

Udover virksomhedsoplysninger behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger om kunden og evt. slutbruger.

Som kunde er du selv ansvarlig for at videregive vores oplysningspligt til en evt. slutbruger. Oplysninger om slutbrugere bruges udelukkende i forbindelse med levering af varer.

Oplysningerne er registreret i vores økonomisystem og evt. på vores sikre og adgangsbegrænsede salgsdrev, der ligger på virksomhedens egen server. Oplysninger videregives udelukkende til transportfirmaer i forbindelse med forsendelse af varer. Stamdata mv. I forbindelse med samhandlen behandler vi en række oplysninger om dig for at opfylde vores forpligtelser over for dig som leverandør. Det gælder disse oplysninger:

  • Stamdata, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer
  • Betalingshistorik
  • Kreditmax

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som vi har registreret om kunden i forbindelse med samhandlen gemmes i op til 10 år af hensyn til bestemmelser i Maskindirektivet 2006/42/EF samt virksomhedens produktansvarsforsikring, der først bortfalder efter 10 år salget af varen.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18 Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret: januar 2022