17.02.2022 12:31

Ændringer i bestyrelsen

Det nyeste tiltag i virksomhedens transformationsproces er etableringen af en professionel bestyrelse. Derfor er der udvalgt to eksterne bestyrelsesmedlemmer, der skal styrke organisationen på hvert sit område:

Hardy Birkelund Mogensen (yderst til højre)
– har en baggrund som salgs- og marketingdirektør hos BMW og Landrover Denmark samt flere års erfaring med international forretningsudvikling, hovedsagelig i DACH-regionen (Tyskland, Østrig og Schweiz). Skal understøtte virksomheden i relation til salg og markedsføring i ind- og udland, herunder være aktiv sparringspartner for salgschef Brian Larsen.

Dennis Thomsen (midten til højre)
– som logistisk direktør i Alumeco-gruppen bekendt med udfordringer og muligheder i metalindustrien i Danmark. Skal understøtte virksomhedens produktionsafdeling med inputs til optimering og udvikling.

Den nye bestyrelse, som foruden de to eksterne medlemmer tæller bestyrelsesformand Mikael Vest (yderst til venstre) fra Vinderstrategi A/S samt CEO Morten Gram (midten til venstre), havde sit første møde på virksomheden i Hammelev i slutningen af januar.

Gå tilbage