28.09.2022 12:01

Energi-optimering af udsugningsbord type UFPR

I tider med voldsomme energipriser glæder det os at kunne fortælle om den seneste produktopdatering af vore udsugningsborde med integrerede ventilatorer type UFPR.

Her har vi arbejdet med optimering af ventilatordelen for at sikre, at ventilatoren selv ved minimal modstand ikke løber i overstrøm, hvilket krævede ny vingekonstruktion, som samtidig er optimeret i forhold til effektforbrug. Hermed kan de bordstørrelser, som før krævede 2,2kW motor, nu drives med 1,5kW uden kompromisser i forhold til luftmængde og tryk.

I samme omgang har vi optimeret de tilhørende afkastlyddæmpere, så disse nu har integreret reguleringsspjæld, hvormed der ved anvendelse til recirkulation let kan indreguleres til korrekt luftmængde og dermed også tilstrækkelig modstand til, at motor ikke løber i overstrøm. Hvor der ønskes en robust decentral løsning med integreret filter, ventilator og højdejusterbare ben, så er et UFPR-udsugningsbord det rigtige valg.

Se mere info i vores brochure:


Jetfilter type QFG-A 104 zone 21/22

Nye modeller af jetfilter type QFG

I forbindelse med filtreringsopgaver, hvor der afsuges slidende materialer, som f.eks. fra sandblæsning, slyngrensere m.v., kan der ved lange driftscyklusser opstå utilsigtet slid på cykloner og cyklonfilteranlæg, da kombination af materialevægt og rotationshastighed i anlæg kan medføre, at slidende partikler fastholdes unødigt i rotation og dermed slider på cyklonen.

Ovenstående slid på anlæg kan undgås ved omgående reduktion af lufthastighed i filteranlæggets indløb samt et filterhus, hvor rotation ikke forekommer.

For sådanne opgaver har vi udviklet QFG-serien, som med den seneste prisliste nu er kommet i 3 mindre modeller med henholdsvis 104, 156 og 208m²-filterareal, hvormed selv mindre slyngrenseanlæg kan forsynes med korrekt dimensioneret anlæg.

Ydermere kan vi oplyse, at vi efter idriftsættelse af ny laserskærer i vores produktion har kunnet hjemtage skæreopgaver, som vi til QFG-anlæg fik lavet fra underleverandører. Dette har medført besparelser, således at alle QFG- og QFG-A-anlæg er blevet friholdt for prisstigninger.

Se mere info i vores brochure:


Udgået slange til foræringspris

Vi ligger inde med et restlager af vores S1-slange, som tidligere blev anvendt på vore punktsugearme, men som nu er erstattet af slange type S10.

Da vi ikke længere anvender S1-slangen til vore produkter, ønsker vi at sælge restlageret til en favorabel pris - se nedenfor:

Varenr. Diameter Minimumslængde Pris DKK* Lagerbeholdning
08 803 000 ø102mm 100m 500,00 1350m
08 804 000 ø127mm 100m 600,00 1347m
08 806 000 ø203mm 10m 100,00 290m
08 807 000 ø254mm 10m 125,00 20m
* Ekskl. moms


PS: Priserne gælder kun ved de anførte minimumslængder!

Tag gerne kontakt til salgsafdelingen på telefon +45 74 52 30 75 eller per mail til Sales@GramCleanAir.com, hvis du er interesseret!

Gå tilbage