23.08.2023 09:52

Informationsmøde - Recirkulation tillades i Danmark

Onsdag d. 30. august afholder vi informationsmøde vedr. Recirkulation tillades i Danmark.
Lørdag, den 1. juli 2023, blev recirkulation af filtreret procesluft lovligt i Danmark - dog med få undtagelser og specielle krav. Og grundet den store efterspørgsel fra kunder og interessenter, som ikke kunne være med til første møde, afholder vi nu et mere d. 30. august. kl. 13.00 – 14.00 på adressen Lysbjergvej 10, Hammelev, 6500 Vojens.

På mødet vil der komme praktiske eksempler på fortolkninger fra myndigheder og kommende tiltag for fremtidige vejledninger. Du får hermed nemt håndgribeligt materiale med hjem, som sikrer din konkurrenceevne i tilbudsfasen.

Vi byder naturligvis på en lille forfriskning, og skulle man have ønske om at se vores fabrik, vil der være mulighed for rundvisning efter mødet.

Send en mail for tilmelding til mødet på sales@gramcleanair.com - gerne hurtigst muligt, hvis du vil være sikker på at være opdateret!

Gå tilbage