19.04.2023 10:25

Ny teknisk sælger hos Gram Clean Air A/S

I marts måned er salgsafdelingen blevet styrket med Mahmoud Semhan, der er startet i jobbet som Teknisk sælger. Med ansættelsen ønsker vi fremadrettet at sikre det høje tekniske niveau i vores kunderådgivning. Mahmoud er uddannet maskiningeniør og har tidligere arbejdet med ventilation hos Bravida Danmark A/S og Kemp & Lauritzen A/S.

Fremover skal Mahmoud rådgive kunder med opgaveløsninger og produktvalg, ligesom han internt i virksomheden vil få en væsentlig rolle i forbindelse med teknisk backup samt teknisk salgsmateriale og indhold til Gram Salestool.

Vi glæder os til samarbejdet og ønsker Mahmoud velkommen i teamet!


Foto ovenfor: Silofilter type S-CJF vist med vejrinddækning for diffust luftafkast

Gram Silofilter type S-CJF

Efter flere kundeønsker har vi valgt at genoptage produktionen af silofiltre type S-CJF, nu i forenklet udførelse med samme effektive automatiske filterrens som i vores CJF-anlæg.

I forbindelse med fyldning af siloer med støvholdigt materiale vil der typisk være behov for en støvfri trykudligning af overtryk og dette med en filtreringsgrad, som sikrer overholdelse af gældende emissionsgrænser. Med udskilningsgrad efter støvklasse ”M”, jf. DIN EN 60335-2-69 Bilag AA (udskilningsgrad > 99,9%). sikres det, at overtryksluft ikke:

  • Forurener det omkringliggende miljø
  • Forårsager sundhedsproblemer for ansatte
  • Fører til beskadigelse af materiel omkring siloen

S-CJF kan let påboltes på top af silo, filtrere afgangsluften og lede bortfiltreret materiale direkte retur til silo.

Anlæg er som standard udført i galvaniseret lakeret plade og er derfor egnet til opstilling i det fri. For siloer omhandlet af ATEX kan silofilter type S-CJF også leveres i ATEX-udførelse med aflastning for egen volumen.

 

Tegning til venstre: Silofilter type S-CJF vist uden vejrinddækning, med let adgang til filterskifte fra renluftsiden

Gå tilbage