Behov og analyse

I behovsanalysen afstemmes forventninger og mål, så synergierne optimeres i forhold til markedsforudsætninger, behov og rammebetingelser.

”Når vi har valgt Gram Clean Air A/S som leverandør er det især på grund af de kompetencer som er i virksomheden og som giver os merværdi i produktudviklingen af nye salgskoncepter. Det er meget vigtig for os, at arbejde med en virksomhed som dels kan tage del i udviklingen af produkter og samtidig sikre os, at det der kommer ud i den anden ende er gennemtestet og hvor leveringsevnen har høj prioritet. Produktudvikling, kvalitet og leveringssikkerhed er således også begreber som hidtil har været vigtige parametre på vores rejse til succes og at blive en førende udbyder på verdensmarkedet.”
Citat: Leif Hansen - Formand, Lundberg Tech A/S