Store besparelser på svejseudsugning

højdejusterbart udsugningsbord

 

Med den rette rådgivning i forbindelse med etablering af svejseudsugning er der mange penge at spare og ikke mindst: Point at indsætte på klimakontoen!

De fleste svejseprocesser består af en kortere svejseperiode og derudover opstillings- og tilpasningsarbejde. Derfor er der ofte store dele af arbejdsdagen, hvor den enkelte svejser ikke har behov for udsugning. Jo flere svejsere man har i produktionen, desto flere timer vil der sammenlagt være uden udsugningsbehov.

Typisk vil det samlede udsugningsbehov kunne reduceres med op til 35 - 50%.

For at opnå denne besparelse kræves det, at der på alle svejseudtag monteres intelligent svejseovervågning, som sikrer at udsugning/lukkespjæld kun aktiveres under selve svejseprocessen og så længe der er forurening i luften. Investeringen i smart spjældstyring betales i de fleste tilfælde med besparelser på, at der nu kan anvendes mindre ventilator, filteranlæg og varmegenvindingsanlæg. Så allerede i etableringsfasen vil der være en gevinst.

Når der i tillæg til intelligent spjældstyring også anvendes PID reguleret trykstyring af ventilator, så denne tilpasser kapacitet efter behov, så vil energiforbruget til denne reduceres betydeligt og det vil sikre imod, at evt. filteranlæg bliver overbelastet med nedsat filterlevetid til følge.

På den lange bane vil der være løbende besparelser på energiforbrug til udsugning og indblæsning af erstatningsluft samt på varmeregningen, idet der bortsuges mindre mængder opvarmet luft fra lokalet.

Serviceomkostninger til drift af filteranlæg vil også reduceres, da anlægget som følge af mindre luftmængde får færre filtre, der skal udskiftes når den tid kommer.

Kontakt os for assistance til dit næste projekt, så du kan optimere på dine produktionsomkostninger samtidig med, at du også støtter op om FNs Verdensmål med nedbringelse af energiforbruget og sikring af medarbejdernes sundhed og trivsel.

Gå tilbage