ATEX-produkter

Gruppen omfatter komponenter specielt fremstillet til brug i ATEX zoner, hvor der skal tages hensyn til statisk elektricitet og eksplosionsfare.

Det drejer sig om punktsugearme, ventilatorer, filteranlæg og cykloner.

ATEX-produkter benyttes i forbindelse med risikobetonede støvarter.

Gram ATEX-produkter udmærker sig ved, at de forhindrer gnistdannelser og bortleder eksplosionstryk i f.eks. filteranlæg.