Lovkrav ATEX

ATEX står for ATmosphere EXplosible, hvilket på dansk betyder "eksplosiv atmosfære".

Gram Clean Air A/S leverer produkter, som opfylder ATEX-direktivet (2014/34/EU) for kategorierne 1, 2 og 3, hvor zonerne 0, 1 og 2 gælder for GAS, og zonerne 20, 21 og 22 omhandler DUST.

Lovgivningen for den eksplosive koncentration af støv eller gas har til formål, at maskiner, som arbejder med støv eller gasser, der sammen med luft kan danne eksplosionsfarlig atmosfære, skal være sikret mod risikoen ved en eventuel eksplosion.

Se brochuresiden nedenfor!