De filtertekniske krav og normer

Mange filterenheder fra Gram Clean Air A/S leveres inkl. filterpatroner, der opfylder kravene til udskilningsgrad for støvklasse M jf. DIN EN 60335-2-69 Bilag AA (udskilningsgrad > 99,9%).

Andre filtertyper opfylder kravene jf. DIN EN 1822 (f.eks. absolutfiltre) og EN 779 (kompaktfiltre m.m.). Kravene og deres filterbetegnelser kan aflæses i tabellen for europæiske filternormer.

Se nedenstående brochureside.