Ventilatortest

I efteråret 2012 blev alle Gram ventilatorer testet jf. Erp 2013 og 2015 (EU-forordning nr. 327/2011). 

Formålet med denne forordning er at mindske energiforbruget i EU med 20% inden 2020, og derfor skal bl.a. alle ventilatorer, der anvendes, opfylde et mindstekrav til virkningsgrad.

Nedenstående brochureside vil give Dem et overblik over de referencer, som optræder på brochuresiderne i tabellerne for Gram ventilatorer.